NVF-OCN-logo-web-normal - 10 år

 

 

Verktyg för 

kompetensförsörjning

 

Offentliga Kök

 

Vill du veta mer?
Anmäl dig till ett webbinar!

Struktur för kompetensutveckling 

Nu finns det fyra nya profiler inom yrkesområdet offentliga kök. Det skapar fler möjligheter att strukturera lärande och kvalitetssäkra kunnandet för befintlig personal.

Profilerna kan användas vid både nyrekrytering och för intern kompetensutveckling – för arbetet mot en hållbar kompetensförsörjning.

 

Picture4

✔️Strukturerat och kvalitetssäkrat lärande på arbetsplatsen

✔️Fyra olika nivåer med möjlighet till progression

✔️Skapar karriärvägar

✔️Gemensamt språk för offentliga kök

✔️Används nationellt idag

✔️Innehåller färdiga frågor och uppgifter

✔️Tillgängligt via mobil, surfplatta och webbläsare

kök bilder

För vem? 

För offentliga kost- och måltidsverksamheter samt arbetsmarknadsenheter som behöver säkerställa kompetens i samband med praktik, introduktion, kompetensutveckling och omställning.

Vad?

Verktyg för självskattning, bedömning och erkännande. 

Profilerna är uppbygga så att en individ ska kunna utvecklas i sin karriär och fördjupa sina kunskaper över tid. De består av olika moduler på olika nivåer där vissa områden överlappar eftersom kunskaperna och färdigheterna är viktiga inom flera områden. Vilket till exempel kvalitetssäkrar en omställning från ett arbete på ett mottagningskök till ett arbete på ett tillagningskök

Innehåll

Innehållet i profilerna är uppbyggt på så vis så att en individ ska kunna utvecklas i sin karriär och fördjupa sina kunskaper över tid. Därför finns det överlappande områden mellan de olika profilerna där kunskaperna och färdigheterna har samma nivå. 

Innehållet har relevanssäkrats av sakkunniga och samverkande parter såsom arbetstagarorganisationer, kommuner och arbetsgivare i privat och offentlig verksamhet.

 

 

Picture8
NVF-Circle-web-blue

Strukturerat lärande

 
Lärandet inom dessa fyra profiler inom yrkesområdet för offentliga kök kan ske hur, var och när som helst – i en utbildning, i en verksamhet eller på en arbetsplats. Kvalitetssäkring sker sedan med OCN-metoden.
 
Hela processen genomförs formativt, över tid, eller summativt, vid ett specifikt tillfälle. Efter kvalitetssäkringen får individen ett kompetensbevis eller ett komptensintyg på de kunskaper och färdigheter som har blivit godkända.
NVF-Circle-web-blue_dark

Självskattning

 

Självskattning skapar en bild av vad en individ, eller en grupp av individer, anser om sina egna kompetenser för arbetslivet. 

Självskattningen görs direkt i OCN-plattformen. Resultatet kan användas som underlag för vidare planering av exempelvis rekrytering, utbildning eller validering.

 

Empowered by OCN - blue