Hur skapar vi fler vägar in till arbetslivet?

Kartläggning, lärande, bedömning och erkännande. Arbete med OCN-metoden sker med individen i fokus samtidigt som det är grundar sig på branschers direkta kompetensbehov. Här du får du konkreta exempel och inspiration på hur samverkan kan se ut mellan olika arbetsmarknadsenheter och branscher.

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium!

Det här låter toppen - jag vill anmäla mig!

Vem riktar det sig till? 

Detta webbinarium riktar sig till dig som utvecklar och driver olika arbetsmarknadsinsatser. Det riktar sig också till dig som arbetar inom en bransch och är nyfiken på hur samverkan med arbetsmarknadsenheter kan se ut. 

 

Vad handlar det om?  

Olika branscher söker folk och arbetsmarknadsenheter söker vägar in till arbetslivet för sina deltagare i olika insatser. I detta webbinarium kommer du att få veta mer om hur validering med OCN-metoden går till och kan vara ett stöd i arbetet med att bygga broar mellan arbetsmarknadsenheter och branscher, utifrån deras olika behov. 
Genom att ta avstamp i goda exempel från verkligheten får du information om hur samverkan mellan olika arbetsmarknadsenheter och branscher kan se ut och hur det kan stödja alla delaktiga parter på många olika sätt. 

 

Vi kommer att prata om hur arbetet med OCN-metoden och dess verktyg kan:

  • Användas i arbetsmarknadsinsatser, för att öka individers anställningsbarhet.  
  • Synliggöra kompetenser på en grundläggande nivå och förenkla insteg till jobb. 
  • Stärka individers självkänsla och självförtroende.
  • Ge erkännande för lärande inom ett stort antal yrkesområden. 
  • Implementeras i praktik, ett lokalt jobbspår eller extratjänst.

Har du frågor?

Kontakta gärna Kenneth Blad, projektledare på Nordiskt Valideringsforum: kenneth@valideringsforum.se.

Vi arrangerar även utbildningar och workshops på uppdrag av företag och organisationer, utifrån just deras behov. OCN-metoden och dess verktyg kan också användas i branschvalidering eller som underlag för att utforma utbildningar.