Valideringsvoucher

 

Jobbar du på ett städföretag? 

Vill du kompetensutveckla din personal?

Med projektet Valideringsvoucher har du möjlighet att söka pengar
från regionen för att validera yrkeskompetens inom städ.

SRY-Gul-Stor
västra
validering väst

Valideringsvoucher drivs av Validering väst och arbetar för att främja validering inom bygg- och  städbranschen. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och avslutas i december 2023. 

Projektet vänder sig till företag med:

- max 249 anställda
- huvudsaklig verksamhet i Västra Götaland
- motsvarande avtalsenliga löner till personal
- Projektet vänder sig till små- och medelstora företag i regionen som uppfyller projektets kriterier 

SRY:s branschmodell

Under 2023 är det möjligt att söka pengar från regionen för att kompetensutveckla och validera personal.

Efter godkänd validering får deltagarna ett Kompetensbevis (SRY Städ BAS) eller ett Yrkesbevis (SRY).

SRY:s branschmodell innefattar olika kompetensstandarder som beskriver olika nivåer för kunskaper och färdigheter inom städ. De har utvecklats i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.  

MicrosoftTeams-image (9)

Här är en beskrivning av de 5 olika kompetensstandarder som finns inom SRY:s branschmodell

Tryck på knapparna till vänster för att läsa hela kompetensstandarden.

Introduktion städ:
Introduktion Städ består till sin helhet av tretton sammanhängande moduler. Målgrupp är dem som saknar eller har lite erfarenhet och/eller utbildning i branschen och ska introduceras i yrket. Inga förkunskaper krävs, förutom viss kunskap i att läsa, prata och förstå svenska. 

SRY Städ BAS:

SRY städ BAS består till sin helhet av fem yrkesspecifika moduler och fyra valbara moduler inom generella kompetenser. Målgrupp är dem som har en grundläggandekunskap och viss erfarenhet av yrket. 

SRY Sanering BAS
SRY sanering BAS består till sin helhet av sju sammanhängande moduler. Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen för att till exempel kvalitetssäkra rätt kunskaper finns/ges till nyanställd personal, samt en samsyn för grundläggande sanering på arbetsplatsen.  

SRY Yrkesbevis Hemservice

SRY Yrkesbevis Hemservice består till sin helhet av åtta sammanhängande moduler. Målet är att höja individens kompetens och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis. 

SRY Yrkesbevis Städservice

SRY Yrkesbevis Städservice består till sin helhet av åttasammanhängande moduler. Målet är att höja individens kompetens och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis. 

Hur går valideringsvoucher till?

Kontakta en företagscoach.

Genomgång av villkor och kriterier för att få ansöka,
tillsammans med företagscoach.

Företagscoach ger stöd i:
inventering av personalens kompetensbehov
och kompetens- eller yrkesbevis-inriktning

Stöd av företagscoach i ansökningsprocessen.
Beslut inom 1-2 veckor.

Uppstart av insatser: validering och kompletterande utbildning.
Kan pågå i upp till 7 månader.

Valideringsvouchers företagsstöd

Företagsstödet kan täcka upp till 70%* av kostnaderna för:

  • validering mot kompetens- och yrkesbevis
  • eventuell kompletterande utbildning
  • utbildning av yrkesbedömare
  • lön under validering och utbildningstid

*VGR:s regionala företagsstöd finansierar 70% av kostnaderna för företag med upp till 49 anställda och 60% av kostnaderna för företag med 50 till 249 anställda.  

Branschspecifika företagscoacher erbjuder stöd till föreag som vill ansöka om Valideringsvoucher. Stödet kan omfatta:

  • vägledning avseende strategisk kompetensförsörjning
  • hjälp att definiera utvecklingsbehov hos medarbetarna
  • planering av upplägg och insatser
  • framtagnade av ansökan om företagsstöd
validering väst

 

 

västra

Anmälan - Webbinar!

Vill du ha mer information?

Kontakta Företagscoach Städbranschen:
Rebecka Paldanius, 010-150 17 72
rebecka@valideringsforum.se 

NVF-OCN-logo-web-normal_white - 10 år