Hur kan validering användas i arbetsmarknadsinsatser?

I Sverige idag finns ett stort behov av kompetensutveckling, kvalitetssäkring och omställning, både inom och mellan olika yrkesområden.

Lärande, validering och samverkan. Det är tre ord som kan göra stor skillnad för individers anställningsbarhet. Men, hur kan arbetet se ut i praktiken? Här får du mer information om några av alla de möjligheterna som finns - i arbetet med OCN-metoden.

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium!

Det här låter toppen - jag vill anmäla mig!

Vem riktar det sig till? 

Detta webbinarium riktar sig till dig som utvecklar och driver olika arbetsmarknadsinsatser. 

 

Vad handlar det om?  

Du kommer att få veta mer om hur validering med OCN-metoden går till. Genom att ta avstamp i goda exempel från verkligheten får du information om hur arbetet kan se ut i olika verksamheter och samtidigt en inblick i nyttan, hur det stärker individer och verksamheter. Processen skapar också en plattform för samverkan, där olika parter möts och skapar mervärde för de individer som ingår i olika arbetsmarknadsinsatser.

Vi kommer att prata om hur arbetet med OCN-metoden och dess verktyg kan:

  • Användas i arbetsmarknadsinsatser, för att öka individers anställningsbarhet.  
  • Synliggöra kompetenser på en grundläggande nivå och förenkla insteg till jobb. 
  • Stärka individers självkänsla och självförtroende.
  • Ge erkännande för lärande inom ett stort antal yrkesområden. 
  • Implementeras i praktik, ett lokalt jobbspår eller extratjänst.

Har du frågor?

Kontakta gärna Kenneth Blad, projektledare på Nordiskt Valideringsforum: kenneth@valideringsforum.se.

Vi arrangerar även utbildningar och workshops på uppdrag av företag och organisationer, utifrån just deras behov. OCN-metoden och dess verktyg kan också användas i branschvalidering eller som underlag för att utforma utbildningar.