Välkommen till webbinar inom arbetsmarknad 

Vill du lära dig mer om hur vårt verktyg för validering kan ge erkännande för arbetsplatslärande både i egna verksamheter och på externa praktikplatser? Då är du varmt välkommen att anmäla dig på ett kostnadsfritt webbinar!

Det här låter toppen - jag vill anmäla mig!

Det finns fungerande lösningar

Här får du veta mer om hur lärande och validering ökar anställningsbarheten inom ett stort antal yrkesområden. Självkänslan hos individen förstärks, insteg till jobb förenklas och omställning möjliggörs. Verksamheten kvalitetssäkras. Processen och innehållet bildar dessutom en plattform för samverkan mellan de olika parter som planerar och genomför arbetsmarknadsinsatsen.

Vår webbinarserie har varit en succé och har hittills lockat över 300 deltagare. Nu öppnar vi upp för fler webbinarier under hösten 2022! Innehållet riktar sig till dig som utvecklar eller driver olika arbetsmarknadsinsatser.

 

Ur innehållet

  • Vi berättar hur validering med en kvalitetssäkrad metod, digitala verktyg och färdigt innehåll inom ett stort antal yrkesområden kan ge erkännande för lärande. Det kan ske parallellt med utbildning, över tid i egna verksamheter eller på externa praktikplatser.

  • Hur valideras lärande i en verksamhet eller praktikplats?

  • Hur ökar man anställningsbarheten hos deltagare genom att synliggöra kompetenser för arbetslivet?

  • Hur synliggör man kunskaper, färdigheter och kompetenser på en grundläggande nivå?

  • Hur arbetar man med yrkesprofiler och validering och implementerar det i ett lokalt jobbspår eller extratjänst? 

Varför ska jag delta?

Med väl definierade och förankrade yrkesprofiler, digitala verktyg och en kvalitetssäkrande metod skapas en nationell plattform för kompetensförsörjning inom olika yrkesområden. Processen och innehållet förenklar samverkan mellan de olika parter som deltar.

Just nu behövs detta mer än någonsin i Sverige. Behovet av kompetensutveckling, kvalitetssäkring och omställning inom och mellan yrkesområden är stort.

Lär dig mer om branschvalidering med OCN-metoden – välkommen till ett kostnadsfritt webbinar!

Vill du veta mer?

Webbinarieserien ovan handlar om validering i arbetsmarknadsinsatser. Kontakta gärna Kenneth Blad, kenneth@valideringsforum.se, om du har frågor.

Kontakta oss gärna för mer information hur samma metod och verktyg kan användas i branschvalidering eller som underlag för att utforma utbildningar. Vi arrangerar även utbildningar och workshops om validering, på uppdrag av företag och organisationer, utifrån just deras behov.