Tips och lösningar
för en fungerande arbetsmarknad  

- Hur du förenklar, kvalitetssäkrar och skapar mätbara effekter

Det här låter toppen - jag vill anmäla mig!

Det finns fungerande lösningar

Det här vänder sig till dig som planerar eller driver ett projekt eller en verksamhet som syftar till att

  • stärka individer genom lärande inom olika områden
  • skapa en fungerande arbetsmarknad - lokalt, regionalt, nationellt
  • skapa en hållbar kompetensförsörjning för olika verksamheter

Eller använder ni redan OCN-metoden i delar av er verksamhet, men vill ta nästa steg? 

Fastna inte i gamla tankebanor eller hjulspår. Men ni behöver heller inte uppfinna hjulet på nytt. Det finns redan fungerande lösningar.

 

Ur innehållet

  • Det finns färdiga strukturer, verktyg och metoder att använda
  • När kan OCN-metoden användas?
  • Exempel från tidigare projekt
  • Hur kan det gå till i praktiken?
  • Viktiga framgångsfaktorer
  • Vad blir nyttan?

 

Varför tillämpa OCN-metoden i ert projekt?

OCN-metoden är i slutändan till för att alla människor ska kunna komma till sin rätt. Med OCN-metoden kan man få ett erkännande för vad man faktiskt redan kan och det man lär sig - utifrån det man behöver kunna inom olika områden. Det gäller oavsett om individen är på väg från, mellan eller till ett arbete.

Men OCN-metoden ger även konkret mätbar nytta för alla de människor, projekt och verksamheter som på olika sätt stöttar individer i sitt lärande. Kanske är du en av dem? Med OCN-metoden som utgångspunkt kan du planera, genomföra, kvalitetssäkra, ge erkännande och skapa de effekter som du vill att ditt projekt ska uppnå. Det ger också dig själv och dina kollegor en viktig kompetensutveckling. Självklart kan du också att få ett erkännande för detta - med OCN-metoden.

 

Vill du veta mer?

Webbinariet ovan handlar lösningar och tips för att driva framgångsrika arbetsmarknadsprojekt och hur det kan bidra till kompetensförsörjning. Kontakta gärna Kenneth Blad, kenneth@valideringsforum.se, om du har frågor.

Kontakta oss gärna för mer information hur samma metod och verktyg kan användas inom branschvalidering eller som underlag för att utforma utbildningar. Vi arrangerar även utbildningar och workshops om validering, på uppdrag av företag och organisationer, utifrån just deras behov.