badbranschen

Kompetensförsörjning - inom badbranschen  

Vill du lära dig mer om Svenska badbranschens modell för lärande och validering?

Välkommen till ett webbinar! Där berättar vi mer om de verktyg och arbetssätt som kan användas för att stärka kompetensförsörjning inom badbranschen.

Det här låter toppen - jag vill anmäla mig!

Projekt - kompetens

Svenska badbranschen genomför ett kompetensförsörjningsprojekt tillsammans med Svenska badmästarförbundet, Svenska livräddningssällskapet och arbetsmarknadens parter Sobona och Kommunal. 

Arbetet ska stärka badbranschens kompetensförsörjning och genom det öka möjligheterna att driva väl fungerande badanläggningar med fokus på badgästernas säkerhet, badanläggningens kvalitet och gemensam trivsel. 

 

Yrkesprofiler

Att arbeta på en badanläggning innebär många möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter. De framtagna yrkesprofilerna beskriver de olika områden som ingår i arbetet på en badanläggning. 

De två yrkesprofilerna arbetades fram av Svenska badbranschens medlemmer:

  • Grundläggande arbete inom bad
  • Badvärd

Yrkesprofilerna beskrivs i kompetensstandarder.

2023 fokuserar projektet på att:

  • Utveckla språkstöd och lärprogram för att stödja individers väg till ett arbete i branschen. 
  • Kommunicera och förankra goda exempel, lärdomar och erfarenheter av arbetet med barnschmodellen.
  • Stödja verksamheter med kartläggning, lärande, bedömning och erkännande.

Validering?

Validering innebär att man säkerställer att en person kan det som behövs inom ett yrkesområde. Vid en validering visar man vad man vet och kan inom yrkesområdet, oavsett hur, när eller var man lärt sig. I processen ingår kartläggning, lärande, bedömning och erkännande.

Arbete med validering sker enligt OCN-metoden. Det kvalitetssäkrar organisationens arbete med kompetensförsörjning och bidrar till en högre status för yrket. 

badbranschen
SBF
Svensk simidrott
SLS
LOGGA Sobona
kommunal