Välkommen till webbinar inom branschvalidering  

 

Det här låter toppen - jag vill anmäla mig!

Introduktion till branschvalidering
- vägen framåt med OCN-metoden

Vill du se nya möjligheter med kartläggning, validering och fortsatt lärande inom olika yrkesområden? Numera kan det ske agilt över tid – i verksamheten, på arbetsplatsen eller parallellt med utbildning. Vi hjälper dig förstå värdet av branschvalidering och hur det kan bidra till branschens kompetensförsörjning.

 

Ur innehållet

  • Utmaningar med branschvalidering
  • OCN-metoden förenklar och kvalitetssäkrar
  • Exempel på branschvalidering med OCN-metoden
  • Framgångsfaktorer för en lyckad process

 

Varför ska jag delta?

Med väl definierade och förankrade yrkesprofiler, digitala verktyg och en kvalitetssäkrande metod skapas en nationell plattform för kompetensförsörjning inom olika yrkesområden. Processen och innehållet förenklar samverkan mellan de olika parter som deltar.

Just nu behövs detta mer än någonsin i Sverige. Behovet av kompetensutveckling, kvalitetssäkring och omställning inom och mellan yrkesområden är stort.

Lär dig mer om branschvalidering med OCN-metoden – välkommen till ett kostnadsfritt webbinar!

 

Vill du veta mer?

Webbinariet ovan handlar om branschvalidering och hur en sådan kan bidra till branschens kompetensförsörjning. Kontakta gärna Owe Marstorp, owe@valideringsforum.se, om du har frågor.

Kontakta oss gärna för mer information hur samma metod och verktyg kan användas i arbetsmarknadsinsatser eller som underlag för att utforma utbildningar. Vi arrangerar även utbildningar och workshops om validering, på uppdrag av företag och organisationer, utifrån just deras behov.