Välkommen till webbinar!

- Ett webbinar om hur du säkrar kompetensförsörjningen med yrkesprofiler

 

 

 

Säkra kompetensförsörjningen
med yrkesprofiler

Hur kan man gå från kortsiktiga åtgärder inom utbildning och rekrytering till långsiktigt, fungerande lösningar för kompetensförsörjningen? På det här webbinaret får du svaret.

 

Ur innehållet

  • Strukturella utmaningar på arbetsmarknaden
  • Kompetensförsörjningens sanna natur
  • Vardagens kvalitetsbristkostnader
  • Det gemensamma språket
  • Yrkesprofil - kompetensstandard 
  • Användningsområden
  • Så här går det till
  • Framgångsfaktorer

Varför ska jag delta?

En yrkesprofil skapar samsyn utifrån det man faktiskt behöver kunna på arbetsplatsen. Yrkesprofilen kan också uttryckas som en kompetensstandard. Den blir det gemensamma språket för både individ, arbetsgivare, utbildningsanordnare, arbetsmarknadsaktörer och samhället i stort. Konsekvenserna och nyttan av detta är långtgående.

På webbinaret lär dig mer om hur företag och branscher kan utveckla och stärka kompetensförsörjningen inom utvalda yrkesområden. Du får också viktiga tips om hur processen kan förankras och kvalitetssäkras.

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinar! Genomförs digitalt via Teams.

 

Vill du veta mer?

Webbinariet ovan handlar om hur yrkesprofiler kan bidra till branschens kompetensförsörjning. Kontakta gärna Owe Marstorp, owe@valideringsforum.se, om du har frågor.

Kontakta oss gärna för mer information hur samma metod och verktyg kan användas i arbetsmarknadsinsatser eller som underlag för att utforma utbildningar. Vi arrangerar även utbildningar och workshops om validering, på uppdrag av företag och organisationer, utifrån just deras behov.