NVF-OCN-logo-web-normal - 10 år


Städbranschen och badbranschen söker samarbete

Så skapar vi fler vägar till arbete 

Vill du veta mer?
Anmäla dig till ett webbinar!

Lära, bedöma och synliggöra kompetens

Många individer står idag utanför arbetsmarknaden, samtidigt som många branscher har ett stort behov av fler medarbetare. Med samarbete och samverkan kan vi stötta fler att komma ut i arbetslivet - till en bransch som både passar individen och skapar möjligheter att utvecklas direkt på en arbetsplats. 

Här kan du läsa mer om städbranschen och badbranschen. De arbetar idag med lärande och validering för att både skapa insteg och karriärvägar. Vill du höra mer om hur de olika branscherna arbetar? Anmäl dig till ett kostnadsfritt webbinar i formuläret! 

Arbetet med lärande och validering inom städ- och badbranschen finansieras av Arbetsförmedlingen. 

 

NVF-Circle-web-green_light

Kompetenser för arbetslivet

Öka individers anställningsbarhet - med kvalifikationen "Generella grundläggande kompetenser för arbetslivet" 

Vad behöver man kunna för att fungera på en arbetsplats? Nu finns det en formellt erkänd kvalifikation för just detta - som används vid lärande och validering. Syftet är att underlätta inträde på arbetsmarknaden, förtydliga olika yrkesroller och erkänna individers kompetens. Det gör det också enklare att se vilka av dessa kompetenser som är möjliga att överföra mellan olika yrkesområden.

Kvalifikationen används inom OCN-nätverket (Open College Network) och samordnas av Nordiskt Valideringsforum. Innehållet har utvecklats över tid, i samverkan med aktörer inom arbetsmarknad och olika branscher. Delar av kvalifikationen ingår i flera valideringsmodeller och används idag för både introduktion i olika yrkesroller och som stöd i arbetsmarknadsinsatser, ofta kopplat till lärande direkt på arbetsplatsen.

Under hösten 2023 släpper Nordiskt Valideringsforum ett nytt program för lärande: Kompetenser för arbetslivet. Där kan individen, steg för steg, lära sig och få ett formellt erkännande för kompetenser som behövs för att närma sig arbetsmarknaden.  

NVF-Circle-web-blue

Bad

Nya möjligheter för insteg och kompetensutveckling inom badbranschen 

Badbranschens modell för lärande och validering innehåller språkstöd och färdiga verktyg för att introducera nya medarbetare till branschen. Samtidigt ger det deltagarnas ett erkännande för den kompetens som de redan har eller lär sig på vägen. 

Svenska Badbranschen ansvarar för branschens modell. Den utgår från nationellt förankrade kompetensstandarder 

NVF-Circle-web-blue_dark

Städ och service

Introduktion och kompetensutveckling - en  färdig modell för lärande och validering inom städbranschen

Städbranschens modellen för lärande och validering är anpassad till både individer som är nya i yrket och de som har en lång erfarenhet. Genom att validera utifrån färdiga yrkesprofiler får individer en tydlig väg in i branschen samtidigt som städföretag stärker kvalitén i arbetet. 

Städ- och Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) ansvarar för branschens modell. 

Empowered by OCN - blue

Vad har de gemensamt? - En kvalitetsäkrad metod!

Både städ- och badbranchen har flera saker gemensamt. De arbetar aktivt för att skapa bra möjligheter för fler individer att komma in deras bransch. Deras arbete med lärande och validering grundar sig också på en och samma metod - OCN-metoden (Open College Network). Det är en kvalitetssäkrad metod som ser till att man först beskriver det man behöver kunna inom ett visst yrke eller yrkesområde, för att sedan kunna kartlägga, bedöma och granska vad en individ faktiskt kan.

Validering med OCN-metoden visar lärandet inom arbetslivet. Det gäller både generella kompetenser, som till exempel förmågan att samarbeta eller följa regler och riktlinjer på arbetsplatsen och yrkesspecifika kompetenser. 

OCN metoden uppfyller alla kriterier och riktlinjer för validering och är helt samstämmig med SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer.

"Vi strävar efter ett samhälle där alla kan komma till sin rätt.
Allt lärande är värt ett erkännande."


Jörgen Bergvall
Metod- och kvalitetsansvarig, Nordiskt Valideringsforum